Cookie og privatlivspolitik

I henhold til den nye persondataforordning som træder i kraft 25. maj 2018 vil vi her gerne fortælle dig, at vi behandler dine persondata i henhold til loven.

Som virksomhed er vi underlagt journalføringsloven, som står hævet over persondataloven.

Vi fører ingen journaler med dit cpr-nummer og oplysninger.

Vores elektroniske journalsystem Aldente er et lukket system. Alle har tavshedspligt med alle personlige data.

Vi udveksler ikke dine persondata uden dit samtykke.

Det vil bl.a. sige at vi videresender eller modtager din journal kun efter dit mundtlige og skriftlige samtykke.

Når journaler udveksles sker det krypteret eller via EDI-portalen.

Hvis ikke det står fortrykt på din egen anmeldelse er det dit forsikringsselskabs opgave at indhente dit samtykke til at få indsigt i din journal.

Ved evt. hacking af vores journalsystem er vi forpligtet til at underrette dig og Datatilsynet snarest og senest 72 timer efter vi har konstateret et sikkerhedsbrud.

Vi fører som ansvarlig databehandler en fortegnelse over vores behandling af data.

Bent Tilsted

Kommunikationsbureau

Granbakken 9

7500 Holstebro

M 4074 2311

Arkivet

Vore seneste fire profilbøger

2018

742 billeder  170 sider og med tre sprog – Kan købes.

2014

648 billeder med tre sprog – Kan købes.

2010

723 billeder med tre sprog – Kan købes. Få udgaver.

2007

770 billeder med tre sprog – Udsolgt som bogudgave